ARCHEOLOGICZNA KULTURA

jednostka wydzielona z ogółu reliktów materialnych kultury przeszłych społeczeństw, grupująca zespoły archeologicznych źródeł ruchomych i nieruchomych, które cechuje wyraźne podobieństwo; k.a. obejmuje określony obszar, niekiedy zmieniający się w miarę rozwoju danej społeczności prehistorycznej; k.a. funkcjonowały przez okres od kilkuset do kilkuset tysięcy lat (te ostatnie w starszych epokach dziejów); nazwy poszczególnych k.a. wywodzą się najczęściej od pierwszego zbadanego stanowiska, na którym udało się zidentyfikować i wydzielić komponenty charakterystyczne dla danej kultury (np. kultura przeworska), ewentualnie od najbardziej typowych dla niej zabytków (np. kultura pucharów lejkowatych). Niekiedy k.a. dzieli się na mniejsze jednostki, nazywane grupami kulturowymi, w określonych przypadkach kilka kultur łączy się w tzw. krąg kulturowy, obejmujący nieraz bardzo duże obszary; nie zawsze zaliczenie do wspólnej k.a. oznacza, że jej przedstawiciele reprezentowali jeden typ antropologiczny czy też posługiwali się tym samym językiem.

Reklama

Powiązane hasła:

LIPICKA KULTURA, DIMINI KULTURA, DĘBCZYŃSKA KULTURA, DOLNI VĔSTONICE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama