ASZELSKA KULTURA

jednostka kulturowa dolnego , rozwijająca się od 1 mln. do 300 tys. lat temu; rozprzestrzeniona na szerokich obszarach od zach. Europy po środkową Azję i Indie oraz na kontynencie afrykańskim. K.a. była wytworem jednej z pierwszych form praczłowieka (Homo erectus); jej przedstawiciele zajmowali się zbieractwem i łowiectwem, posługiwali się narzędziami kamiennymi, przede wszystkim wielofunkcyjnymi pięściakami; nazwa od stanowiska archeol. w Saint-Acheul, przedmieściu Amiens.

Reklama

Powiązane hasła:

KRAPINA, SALDANHA, PITEKANTROP, ABWILSKA KULTURA, MIKOCKA KULTURA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama