BADEŃSKA KULTURA

kultura ^ceramiki^ceramika^ promienistej

(archeol.) kultura rozwijająca się od poł. III do poł. II tysiąclecia p.n.e. na terenie Austrii, Węgier, Czech, Słowacji i płd. Polski. Ludność b.k. zajmowała się hodowlą i uprawą roli, wytwarzała narzędzia krzemienne i kamienne, ceramikę zdobioną charakterystycznymi żłobionymi rowkami rozprowadzanymi promieniście, broń i ozdoby z miedzi; osady otaczane rowami lub nawet murami z basztami; na b.k. wyraźne piętno odcisnęły wpływy kultury wczesnohelladzkiej; w b.k. upowszechnił się ciałopalny obrządek pogrzebowy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama