CERAMIKI KRESKOWANEJ KULTURA

kultura ceramiki sztrychowanej

(archeol.) rozwijała się od 1. poł. I tysiąclecia p.n.e. do poł. I tysiąclecia n.e. w dorzeczu górnego i środk. Niemna i Berezyny; ludność zajmowała się gł. rybołówstwem, łowiectwem i zbieractwem, w mniejszym stopniu rolnictwem i hodowlą, co było typowe dla społeczności zamieszkujących wówczas strefę leśną Europy Wsch.; przynależność etniczna nie jest pewna, być może były to grupy ludności bałtyjskiej; nazwa od charakterystycznego sposobu zdobienia naczyń glinianych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama