BARONET

niższy od barona, ale wyższy od rycerza (knight) dziedziczny tytuł szlachecki nadawany jedynie w W. Brytanii; ustanowiony 1611 przez Jakuba I, nie dawał prawa zasiadania w Izbie Lordów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama