BOJARZY

(hist. 2)

w Wielkim Księstwie Litewskim na terenach ruskich grupa ludności otrzymującej ziemię na prawach służebnych (np. za pełnienie służby wojskowej).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama