BULE

w starożytnej Grecji rada, najwyższy organ adm. władzy wykonawczej we wszystkich państwach-miastach, np. w Atenach za czasów Solona Rada Czterystu; członkiem b. mógł być każdy obywatel po ukończeniu 30 lat, ale nie więcej niż 2 razy w życiu; w państwach demokratycznych b. powoływano w drodze losowania, w oligarchicznych - w głosowaniu.

Reklama

Powiązane hasła:

EKLEZJA, BULEUTERION, AGORA ATEŃSKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama