CZALUKOWIE

dynastia indyjska panująca 543-757 w zach. i środk. Dekanie (ob. Hajderabad). Wybitniejsi władcy: Pulakesin II (608-642) - pokonał wojska Harszy; Dżajasinha (VI w.) - zajął Maharasztrę. Utracili państwo na rzecz Rasztrakutów, zachowując księstwo Kaljani; 973-1200 ponownie panowali w całym Dekanie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama