HEROLD

urzędnik porządkowy i wywoływacz na dworze władcy od końca XII w. (gł. rola podczas turniejów i ceremonii dworskich); od poł. XIV w. h. czuwał nad poprawnością herbów rycerskich, a instytucja h. nabrała autorytetu prawnego; w XV w. do h. należała jurysdykcja w sprawach obyczajów rycerskich i po części nobilitacje; od XVI w. urząd h. zaczął zanikać.

Reklama

Podobne hasła:

  • herold, misja herolda, być heroldem...
  • herold, w średniow. wysłannik...
  • HAROLD, Pochodzenia starogermańskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama