HEROLDIA

w Królestwie Polskim 1836-61 urząd rozpatrujący i zatwierdzający dowody szlachectwa.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama