KMIEĆ

w okresie średniowiecznej kolonizacji na prawie niemieckim zamożny chłop (gospodarz), posiadający przynajmniej jeden łan (ok. 16,8 ha) ziemi ornej. K. osiadły nie był przywiązany do ziemi, mógł ją opuścić (uczyniwszy zadość swym zobowiązaniom); w czasach nowożytnych - zamożny gospodarz, chłop, wieśniak.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama