KOMISJA LIKWIDACYJNA

(hist. 1)

organ działający w Królestwie Polskim w latach 1864-70 zajmujący się finansową stroną operacji uwłaszczenia chłopów; jej zadaniem było na podstawie tabel "likwidacyjnych" obliczanie wysokości odszkodowań dla właścicieli ziemskich z tytułu uwłaszczenia chłopów; funkcje K.L. przejął następnie Bank Polski.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama