KURFIRST

historycznie: książę cesarstwa niemieckiego uprawniony do wyboru cesarza, obieranego jako król Niemiec od Lotara III (1125) do Albrechta II (1438), potem tylko z rodu habsburskiego; przywilej elektoratu mieli początkowo arcybiskupi Moguncji, Kolonii i Trewiru, król Czech, palatyn nadreński, książę Saksonii i margrabia brandenburski; potem do 7 elektorów przewidzianych postanowieniami Złotej Bulli Karola IV doszli: książę Bawarii i książę Hanoweru; 1803 utworzono ostatnie elektorstwo dla Hessen-Kassel; urząd elektora przestał istnieć 1806 wraz z cesarstwem rzym. narodu niemieckiego

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama