DOŁĘGA

herb szlachty pol.; podkowa srebrna zwrócona barkiem do góry i zwieńczona złotym krzyżem; w podkowie strzała grotem w dół; najstarsze pieczęcie z poł. XV w.; ród rycerski D. znany gł. na Mazowszu i we wsch. Wielkopolsce; używało go ok. 100 rodzin (m.in. Lasoccy, Mostowscy, Mycielscy, Narzymscy, Szreńscy).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama