NIESIECKI

Kasper (1682-1744)

mieszczanin, jezuita, nauczyciel i kaznodzieja w Krasnymstawie; heraldyk, autor herbarza Korona Polska, Herby i Familie Rycerskie (1728-43), opartego na dokumentach i zrywającego z wcześniejszą heraldyką apologetyczną; ważne źródło historyczne, zachowało wartość naukową do chwili obecnej.

Reklama

Powiązane hasła:

HERBARZ, OGOŃCZYK, WIELĄDKO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama