Reklama

WIELĄDKO

Wojciech (1749-1822)

heraldyk; autor 5 tomów Heraldyki, czyli opisania herbów..., stanowiącej w części streszczenie Korony Polskiej K. Niesieckiego, uzupełnionej bezkrytycznie przyjętymi od zainteresowanych materiałami rodowymi.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama