BARDACH Juliusz

(1914 - 2010)

Historyk prawa i ustroju Polski i Litwy; ur. w Odessie, studia na uniw. Stefana Batorego w Wilnie, podczas wojny w ZSRR; ponad 30 lat prof. UW, wieloletni kier. katedry państwa i prawa polskiego; czł. PAN i wł. Akad. Nauk; dr h.c. uniw. w Łodzi, Wilnie, Warszawie, Krakowie; autor ponad 500 publikacji naukowych, m.in. Adopcja w prawie litewskim XV i XVI w., Historia państwa i prawa Polski do połowy XV wieku, O dawnej i niedawnej Litwie, inicjator wydania i red. 5-tomowej syntezy Historia państwa i prawa Polski. Zmarł 26 stycznia 2010 w Warszawie.

Podobne hasła:

  • JULIUSZ, Pochodzenia rzymskiego,...
Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama