BATOWSKI Henryk

(1907-1999)

historyk, prof. UW i UJ, więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Sachsenhausen, badacz historii dyplomacji XIX i XX w.; liczne studia z tej dziedziny, m.in. Agonia pokoju i początek wojny, sierpień-wrzesień 1939, Zdrada monachijska. Sprawa Czechosłowacji i dyplomacja europejska w roku 1939.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama