BIRKENMAJER Ludwik Antoni

(1855-1929)

historyk nauk ścisłych; prof. UJ, czł. PAU; prace na temat kinetycznej równowagi płynów wirujących; badania geofiz. Podkarpacia i Tatr; rozprawy z zakresu teorii funkcji algebraicznych; studia nad historią astronomii, zwłaszcza nad życiem i dorobkiem M. Kopernika, m.in. Mikołaj Kopernik, Stromata Copernicana.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama