BORKOWSKI-DUNIN Jerzy Sewer

(1856-1908)

heraldyk i genealog, prawnik; członek licznych zagranicznych stowarzyszeń heraldycznych; prezes Lwowskiego Towarzystwa Heraldycznego; autor kompilacyjnych i bezkrytycznych prac genealogicznych (Rocznik szlachty polskiej, Almanach błękitny); jako działacz społ. założyciel ochronek i szkół ludowych w Galicji.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama