BRAHMER Mieczysław

(1899-1984)

romanista, historyk lit. i teatru; prof. UW, czł. PAN i Akad. Padewskiej; autor prac z zakresu lit. porównawczej i teatru XVI-XVIII w.; m.in. Petrarkizm w poezji polskiej XVI w., W galerii renesansowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama