BUCHANAN George

(1506-82)

szkocki humanista, pisarz polityczny i religijny, poeta, historyk, nauczyciel Marii Stuart; rzecznik tolerancji religijnej i swobód politycznych dla ludu szkockiego; przeciwnik teorii M. Kopernika; De jure regni, Rerum Scoticarum historia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama