BUDDENSIEG Hermann

(1893-1976)

poeta, historyk lit. i tłumacz niem., zasłużony dla kultury pol.; 1956-75 wydawca pisma "Mickiewicz-Blätter" popularyzującego polską lit. i kulturę; tłumacz utworów A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C.K. Norwida, Z. Krasińskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama