BÜHLER Georg

(1837-98)

indianista niemiecki; prof. uniw. w Bombaju i Wiedniu; zgromadził w Indiach wiele tysięcy tekstów sanskryckich, przełożył i wydał prawodawcze Księgi Manu, inskrypcje, katalogi pism sanskryckich.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama