CYWIŃSKI Bohdan

(ur.1939)

publicysta, historyk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, związany ze środowiskiem "Znaku" i Klubami Inteligencji Katolickiej; 1973-77 red. nacz. miesięcznika "Znak"; współzał. Tow. Kursów Naukowych, wykładowca Latającego Uniwersytetu, od 1980 związany z , czł. redakcji Tyg. "Solidarność"; 1981-90 za granicą; eseje o postawach pol. inteligencji na przełomie XIX i XX w. Rodowody niepokornych, prace z historii najnowszej Ogniem próbowane (o losach kościoła katolickiego w Europie środk. w latach komunizmu), Zatruta humanistyka,...Potęgą jest i basta, Doświadczenia polskie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama