CZAPLIŃSKI Władysław

(1905-81)

historyk, prof. uniw. we Wrocławiu; specjalizował się w historii XVII-wiecznej Polski oraz historii nowożytnej Skandynawii; Dzieje Danii nowożytnej 1500-1975, Zarys dziejów Polski do roku 1864.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama