DANIELSON-KALMARI Johan Richard

(1853-1933)

fiński historyk i polityk konserwatywny; prof. uniw. w Helsinkach; 1907-14 przywódca ruchu starofinów (ugodowego wobec caratu); prace z zakresu historii politycznej Finlandii XVIII i XIX wieku.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama