DZIADULEWICZ Stanisław

(1872-1943)

heraldyk, autor Herbarza rodzin tatarskich w Polsce; prowadził dział heraldyczny w Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama