ARTYKUŁY HETMAŃSKIE

artykuły wojenne

przepisy w dawnym wojsku polskim, wydawane od XVI w. przez naczelnego dowódcę (hetmana lub króla), dotyczące m. in. porządku marszu, obozowania, spraw finansowych, sanitarnych, taktyki, sądownictwa nad wojskowymi; 1609 skodyfikowane i aprobowane przez sejm koronny, obowiązywały w Koronie do 1698, gdy zastąpiono je artykułami wydanymi przez króla Augusta II; na Litwie a.h. wydawano jeszcze w XVIII w. (np. a.h. hetmana wielkiego litewskiego Michała Radziwiłła z 1758 ujednolicające umundurowanie jazdy); stanowią cenne źródło dla historii wojskowości.

Reklama

Powiązane hasła:

ARTYKUŁY WOJENNE, WOJENNE ARTYKUŁY

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama