"KILIŃSKI"

batalion AK im. J. Kilińskiego

formacja zbrojna AK; 1940-42 pod nazwą "Vistula"; w powstaniu w-wskim walczył w Śródmieściu-Północ, na Woli i na Starym Mieście; d-cy: m.in. kpt. E. Sernicki "Jaś", kpt. W. Brzeżiński "Nowomiejski", rtm. H. Roycewicz "Leliwa".

Reklama

Powiązane hasła:

LELIWA-ROYCEWICZ, BATALION AK IM. J. KILIŃSKIEGO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama