"SZANIEC"

kryptonim prawicowej organizacji podziemnej, utworzonej jesienią 1939 przez działaczy przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR); wobec zespołu kierowniczego "Sz." używano nazwy Organizacja Polska; organem prasowym - tygodnik "Sz." wydawany do I 1945.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama