ABD AL-MALIK IBN MARWAN

(647-705)

kalif z dynastii Umajjadów (od 685), twórca potęgi kalifatu damasceńskiego; ustanowił silną administrację, ujednolicił monetę i podatki, wprowadził j. arabski na całym podległym mu terytorium, zorganizował system łączności; za jego czasów powstały m.in. meczety Kubbat as-Sachra i Al-Aksa w Jerozolimie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama