ABDUL Aziz

(1830-76)

władca imperium osmańskiego w latach 1861-76; rozpoczął budowę pierwszej kolei państwowej, umożliwił 1869 ukazanie się pierwszego kodeksu prawa cywilnego Mecelle; jako pierwszy z sułtanów tur. odwiedził Europę zach. (Paryż, Londyn, Wiedeń); chaotycznymi próbami reform (systemu bankowego, administracji lokalnej, szkolnictwa wyższego) doprowadził kraj do anarchii; ulegał nadmiernie wpływom ambasadora ros.; wydawał krocie na utrzymanie swych pałaców nad Bosforem; obalony w wyniku wojskowego zamachu stanu, zamordowany.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama