ABU'L ABBAS

zw. As Saffah (?-754)

założyciel dyn. Abbasydów; po swoim bracie Ibrahimie objął przywództwo opozycji przeciwko panującej w kalifacie damasceńskim dyn. Umajjadów; 750-754 pierwszy kalif abbasydzki; na wsch. brzegu Eufratu wybudował miasto Al Haszimija, siedzibę władz; krwawa rozprawa z Umajjadami zjednała mu przydomek As-Saffah (rozlewca krwi).

Reklama

Powiązane hasła:

OMAJJADZI, AS SAFFAH

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama