ADAMS John Quincy

(1767-1848)

syn Johna, amer. polityk i dyplomata, pierwszy amer. poseł w Rosji; jeden z współtwórców doktryny Monroe'a; 1825-29 prezydent; przeciwnik niewolnictwa i wojny z Meksykiem; zwolennik silnej władzy centralnej; pamiętniki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama