AGIADZI

jeden z dwóch rodów królewskich w staroż. Sparcie (obok Eurypontydów), wywodzący się od Eurystenesa i jego syna Agisa; panowali od poł. VI do poł. III w. p.n.e; gł. przedstawiciele: Kleomenes I i III, Leonidas, Pauzaniasz.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama