AGIS IV

(ok. 260-241 p.n.e.)

król Sparty od 244; reformator dążący do militarnego i gosp. wzmocnienia państwa; oskarżony o zamiar wprowadzenia tyranii, stracony.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama