ALEKSIEJEW Michaił W.

(1857-1918)

generał rosyjski; od 1876 w wojsku, 1915 d-ca Frontu Płn.-Zach., następnie szef Sztabu Generalnego; po rewolucji lutowej III-V 1917 wódz nacz. wojsk Rządu Tymczasowego, zmuszony do ustąpienia przez rady robotn.-żołnierskie; 1918 d-ca armii antybolszewickiej na płn. Kaukazie, współtwórca Armii Ochotniczej i jej rządu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama