ARYSTARCH(OS)

z Samotraki (216-145 p.n.e.)

filolog gr., uczeń Arystofanesa z Bizancjum; twórca terminologii gramatycznej, inicjator filologii jako dyscypliny naukowej; autor krytycznego wydania dzieł Homera, Herodota, Arystofanesa; nie zachowało się żadne z jego dzieł.

Reklama

Powiązane hasła:

ARYSTARCH, ARYSTARCHOS

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama