BATTENBERG

niemiecki ród hrabiowski wygasły w pocz. XIV w.; 1851 nazwisko B. nadano Polce, morganatycznej żonie księcia Aleksandra heskiego - Julii Teresie hrabinie Hauke i jej licznym potomkom; od 1858 z tytułem książęcym; w wyniku małżeństw spokrewniony z domami panującymi w Bułgarii, Czarnogórze, Grecji, Hiszpanii, Szwecji, W. Brytanii; 1917 najstarszy syn Julii Teresy i Aleksandra, admirał bryt. Ludwik, zmienił nazwisko na - Mountbatten.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama