BERLIŃSKI KONGRES

zwołany 1878 w celu rewizji postanowień pokoju z San Stefano zawartego po wojnie ros.-tur. (1877-78), wynik presji Austro-Węgier i Anglii, zaniepokojonych wzmocnieniem pozycji Rosji na Bałkanach (m.in. powstanie silnej Bułgarii, blisko związanej z Rosją); b.k. części Bułgarii, zw. Rumelią Wsch., przyznał autonomię pod zwierzchnictwem sułtana, Austro-Węgrom dał zarząd Bośni i Hercegowiny, Rosji - płd. część rumuńskiej dotychczas Besarabii (w zamian za uboższą Dobrudżę) i tereny na Kaukazie z Batumi, potwierdził niepodległość Rumunii, Serbii i Czarnogóry; postanowienia b.k. ostatecznie wymazały wojny bałkańskie 1912-13.

Reklama

Powiązane hasła:

SAN STEFANO, BISMARCK Otto

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama