Reklama

CADOGAN Alexander George Montagu

sir (1884-1968)

dyplomata bryt.; 1933-36 ambasador w Pekinie, 1946-50 stały przedstawiciel bryt. w Radzie Bezpieczeństwa ONZ; autor tzw. Dokumentu Cadogana, dotyczącego Polski.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama