CHIŃSKO-RADZIECKI KONFLIKT

konflikt nad Ussuri

najostrzejsza faza rywalizacji ZSRR i ChRL o dominację w światowym ruchu komunistycznym i wśród tzw. państw rozwijających się, połączona z rozbieżnościami ideologicznymi; konflikt narastał stopniowo od połowy lat 50. (jedną z pierwszych jego oznak było chińskie poparcie dla Gomułki w momencie, gdy Kreml był skłonny do interwencji w Polsce); 1960 wzajemne oskarżenia o "rewizjonizm" i "odchylenia", wycofanie większości specjalistów radzieckich z Chin, pierwsze zgłoszenie chiń. pretensji terytorialnych wobec ZSRR; 1966 rewolucja kulturalna w Chinach i ogłoszenie ZSRR "wrogiem nr 1" Chin; od 23 I 1969 incydenty graniczne na rzece Ussuri: niewielkie oddziały chińskie wkraczają na skutą lodem rzekę, wymiana ognia z pogranicznikami sowieckimi; w ZSRR rozważano możliwość prewencyjnego ataku rakietowego na chiń. instalacje jądrowe; jesienią 1969 podjęto rokowania pokojowe; układ kończący spory terytorialne podpisano 1991.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama