CYWILNA OBRONA ŚLĄSKA

zorganizowana, społeczna samoobrona ludności Górnego Śląska; VIII-IX 1939 walczyła z tzw. niem. "piątą kolumną" i hitler. bojówkami dywersyjnymi; liczyła 28 batalionów, 16,8 tys. ochotników (w tym młodzież); walki: Mikołów, Chorzów, Katowice; część oddziałów c.o.Ś. wycofała się z armią "Kraków"; schwytanych uczestników c.o.Ś. Niemcy rozstrzeliwali w masowych egzekucjach.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama