Reklama

NARBUTT

Ludwik (1832-63)

działacz patriotyczny, czł. tajnej organizacji uczniowskiej na Litwie; 1851-61 wcielony do wojska ros.; od 1862 czł. organizacji na Litwie, w powstaniu styczniowym, naczelnik wojskowy powiatu lidzkiego oraz d-ca oddziału; poległ w bitwie pod Dubiczami.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama