ALTER Wiktor

(1890-1941)

działacz socjalistyczny, z wykształcenia inżynier; od 1905 czł. Bundu, 1913-14 więziony, zesłany na Syberię, od 1917 we władzach nacz. Bundu, jego przedstawiciel w Międzynarodówce Socjalist.; od 1918 przew. Rady Krajowej Zw. Zaw. Robotników Żyd.; 1921-39 czł. Komisji Centralnej Związków Zawodowych; współred. "Fołks Cajtung"; 1939-41 więziony przez NKWD i skazany w ZSRR na karę śmierci; po amnestii (układ Sikorski-Stalin) zwolniony, wkrótce ponownie aresztowany przez NKWD i rozstrzelany.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama