BARANOWSKI Wojciech

(1548-1615)

sekretarz królewski, 1585-90 podkanclerzy koronny; biskup przemyski, płocki, kujawski i od 1608 arcybp. gnieźnieński i prymas; po śmierci Stefana Batorego zwolennik elekcji Zygmunta III Wazy; po wybuchu rokoszu Zebrzydowskiego (1606) popierał króla; rozpoczął budowę Pałacu Prymasowskiego w Warszawie.

Reklama

Podobne hasła:

  • WOJCIECH, Pochodzenia starosłowiańskiego.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama