BAŻYŃSCY

bracia JAN (ok. 1390-1459), GABRIEL (?-1475) i ŚCIBOR (?-1480), przywódcy Związku Jaszczurczego i Związku Pruskiego, aktywnie działający na rzecz przyłączenia Prus do Polski; po zakończeniu wojny trzynastoletniej Gabriel i Ścibor pełnili funkcje wojewodów na ziemiach przyłączonych do Korony.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama