BECK Józef

(1894-1944)

Reklama

polityk sanacyjny, pułkownik; 1914-17 w I Brygadzie Legionów, od 1926 bliski współpracownik Piłsudskiego; 1930 wicepremier, 1932-39 minister spraw zagranicznych, po 1935 praktycznie niezależny w kreowaniu polityki zagr. kraju; starał się o zachowanie równowagi wobec sąsiadów doprowadzając do podpisania paktu o nieagresji z Rosją (1932) i deklaracji z Niemcami (1934), uniezależnił polską politykę od dominacji franc.; uniemożliwił Niemcom polit. izolowanie Polski (1939 - gwarancje ang. i francuskie polskiej niezawisłości), trzykrotnie odrzucił niem. oferty paktu antyradzieckiego; klęską jego polityki okazała się niemożność takiego ułożenia stosunków z Czechosłowacją (i szerzej - w Europie Środk.), by realne stało się wspólne wystąpienie przeciwko zagrażającym obu państwom Niemcom; w efekcie 1939 Polska okazała się otoczona przez wrogów, co dyskwalifikuje politykę B.; po klęsce wrześniowej na emigracji w Rumunii, gdzie zmarł.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama