BERBECKI

Leon (1875-1963)

generał WP; z armii rosyjskiej, 1914-17 w Legionach Polskich d-ca bataliony i pułku, następnie szef sztabu Polskiego Korpusu Posiłkowego; 1920 d-ca dywizji piechoty; od 1929 prezes Ligi Obrony Powietrznej Państwa; w II wojnie światowej w niewoli niemieckiej; zmarł w kraju.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama